چگونه غم جدایی را تحمل کنیم ؟
در چرخه طبیعت ، پدیده از دست دادن ، عنصری ضروری و در خورتوجه است . غنچه های گل سرخ در پی استحاله جوانه ها ، سبز شدن گیاه در پی دگردیسیدانه و آغاز روز در پی رفتن شب پدید می آید . این همه حکایت از بازآفرینی های مکرریدارد که در پی هر از دست رفتن در چرخه آفرینش پدید می آید .
همین حالت در زندگی انسان نیز وجود دارد . بندرت می تواندر زندگی به دست آوردنی را یافت که از دست دادنی را به همراه نداشته باشد .
بااین پیشینه ذهنی می توان به شناسایی انواع خلا های عاطفی پیش آمده در زندگی پرداخت . برای مصادیق از دست دادن های آشکار می توان به مواردی همچون مرگ عزیزان ، قطعرابطه عاشقانه ، جدایی و طلاق ، اخراج از کار ، بی پولی ، و...اشاره کرد .
احساس تردید میان داشتن و نداشتن نیز خود نوعی از دست دادن است ، حتی اگر اوضاعبهبود یابد . بطور مثال : فرد مورد علاقه تان با شما تماس بگیرد و دو باره به عشقابدی خود اعتراف کند و ... باز هم این حس سرگردانی و تردید وجود دارد و باید اینتردید را نوعی از دست دادن تلقی کنیم .
چنانچه در مرز بین داشتن و نداشتن هستیدو در این میان احساسی ناپیدا در شما نوید امید می دهد ، بهتر است به جای پرداختن بهاین احساس امیدواری متزلزل ، آن را خاتمه دهید و این پایان را به ترتیبی اعلام و بهادامه زندگی و رشد و شکوفایی خود بپردازید


منبع:
http://gildadnews.mihanblog.com

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 اسفند 1389    | توسط: rashin tanha    |    | نظرات()